Srijeda, 22 Maja, 2024
HomeZvornikZVORNIK: Bez plana potrošili 420.555 KM i zaposlili 56 radnika

ZVORNIK: Bez plana potrošili 420.555 KM i zaposlili 56 radnika

Grad Zvornik je potrošio 420.555 KM na javne nabavke, ali bez plana i posebne odluke za te javne nabavke, što je direktno kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH.

To je samo jedna od brojnih zamjerki na poslovanje Zvornika, koji je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS navela u revizorskim izvještajima za 2022.Zvornik je dobio mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti.Navedene nabavke se odnose na nabavku i održavanje javne rasvjete, kancelarijskog namještaja, kancelarijskog inventara, računarske opreme, režijskog materijala, održavanje vozila, održavanje zgrade i opreme, štampe, informisanja i medija, geodetskih usluga, reklamnog materijala, dječijih paketića i održavanje nekategorisanih puteva.

Pojedinačnim ugovorom za rekonstrukciju puteva u MZ Lokanj ugovorene su veće količine od količina predviđenih okvirnim sporazumom, što nije u skladu sa članom 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama i članom 4. stav (4) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije. Za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zvornik zaključen je ugovor sa ponuđačem koji uz ponudu nije dostavio garanciju za ozbiljnost ponude, što nije u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora i Zakonom o javnim nabavkama – piše u izvještajima.

Zapošljavanje

Takođe, Grad Zvornik je na određeno vrijeme zaposlio 56 službenika i namještenika u periodu dužem od šest mjeseci u toku godine bez navođenja razloga zaključivanja navedenih ugovora, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Obračun plata na radnim mjestima u prijemnim kancelarijama i pojedinim radnim mjestima u kabinetu gradonačelnika je bio po višem koeficijentu, a obračun uvećanja osnovne plate po osnovu navršenih godina staža osiguranja za sve zaposlene je vršen po višem procentu od procenta predviđenog Posebnim kolektivnim ugovorom.

Obračun plata pripravnika je bio u iznosu nižem od 80 odsto plate odgovarajuće platne grupe za njihovu stručnu spremu, što nije u skladu sa Zakonom o radu RS i Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Zvornik.– Javna ustanova Dječiji vrtić „Naša radost“ je obračunavala plate za prvu, drugu i četvrtu platnu grupu uz primjenu manjeg koeficijenta od koeficijenta propisanog Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske, a određenim zaposlenima je obračunato uvećanja plate, što nije u skladu sa članom 25. Posebnog kolektivnog ugovora – otkrili su revizori.Dalje, putem blagajne (u gotovini) isplaćene su naknade za biračke odbore i lična primanja i vršeno je plaćanje robe, usluge i subvencije za štete u poljoprivredi u iznosu većem od iznosa propisanog Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

Izvor: srpskainfo

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments